Terveisiä HR:stä

Uutisia News etätyö

Työelämä 2021 kumpuaa pandemian aiheuttamista työelämän nopeista muutostilanteista, joista on muotoutunut monella tavalla jopa uusi normi. Missä mennään nyt etätyön ja työhyvinvoinnin suhteen?

ETÄTYÖN JOHTAMINEN

Korona sai aikaan, että työ viimeinkin aidosti erkani paikkasidonnaisuudesta. Suurin osa yritysjohtajista uskoo, että etätyö on tullut jäädäkseen.

Miten HR voi auttaa etänä johtamisessa? Liiketoimintalähtöisellä HR:llä on keskeinen rooli suunnannäyttäjänä muotoilla kestäviä työtapoja ja rakentaa yrityskulttuuria, jossa töitä tehdään tilanteen mukaan joko etänä tai työpaikalla.

Moni tekee etätyötä kotoa tai vapaa-ajan asunnoltaan. Konttorilla on saatettu käydä viime kevään jälkeen vain pari hassua kertaa. Viimeistään nyt on aika työpaikoilla ottaa puheeksi mm. etätyön ergonomia, tarkistaa etätyöpisteet ja muistuttaa tauoista, ruokailusta ja happihyppelyistä. Käsi pystyyn kuinka moni tekee etätyötä ruokapöydän ääreltä ei ihan niin parhaalla työtuolilla istuen tai riittävässä valaistuksessa! Tietokoneen näyttökin saattaa olla liian pieni. Tai kuinka moni ei syö työpaikkalounasta vastaavaa monipuolista ja ravitsevaa lounasta?

Yhteisöllisen yrityskulttuurin rakentaminen on monen mielestä haaste etätyön johtamisessa. Jokaisella meistä on tarve kuulua yhteisöön, jonka arvot jaamme ja jossa saamme tukea sekä koemme kehittyvämme. Työntekijäkokemuksen, yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden ja henkilöstöstä välittämisen tärkeyttä ei varmasti tänä(kään) vuonna voi korostaa liikaa liiketoimintalähtöisessä henkilöstöhallinnossa.

tunnelmakuva

TYÖHYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN UUDEN TYÖN ÄÄÄRELLÄ

Ihan viime aikoina on mediaan alkanut tulla ensimmäisiä tuloksia korona-ajan työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Joillekin korona-aika on tuonut uusia ja mielekkäitä mahdollisuuksia työn tekoon. On saatettu toteuttaa omaa unelmaa ja muutettu vaikkapa Lappiin etätöihin. Etätyö Lapissa voi tarkoittaa työpäivän jakamista ennen- ja jälkeen hiihtämisen. Työ on kenties samalla jäsentynyt ajallisesti oman mielen mukaiseksi. Tehdään esimerkiksi vain se tuntimäärä töitä, mikä tuntuu mielekkäälle. Päivään on tullut myös lisää tunteja, kun työmatkat ja töihin valmistautuminen on jäänyt pois.

Jotkut voivat paremmin kuin ennen, mutta yllättävää ehkä on huomata, että alun tsemppaamisen jälkeen etätyöhön aletaankin nyt joissain määrin uupua. Liika on liikaa ja työhön ehkä kaivataan myös ihan livetapaamisia? Miten HR pystyy vastaamaan tähän haasteeseen? Livetapaamisten ollessa harvinaista herkkua, kuinka voimme vaikuttaa vuorovaikutusten laatuun? Olisiko työnteossa hybridimalli sopiva? Saako itse valita jatkossakin tekeekö työn etänä vai toimistolla? Miten toteutetaan tasapuolisuus ja tiimien johtaminen?

Useat meistä ovat kokeneet etäpikkujoulut, työyhteisön etäpäiväkahvit sekä onpa meille lähetetty suklaalevyjä ja muuta piristystä etätyöpisteeseemme. Esimieskin saattaa soitella ja kysellä kuulumisia muutenkin kuin Teamsin ääreltä. 

Voisiko seuraava HR:n strateginen työhyvinvoinnista huolehtiminen olla yksilön tarpeisiin keskittyvää? Jollekin se voisi olla mahdollisuus tarjota työsuhde-etuna lounas toimitettuna etätyöpisteeseen tai jollekin liikkumiseen aktivoiva etu.

On myös paljon niitä, varsinkin yksin asuvia, joille korona-aika alkaa käydä raskaaksi ja jo pelkästään ovesta ulos lähteminen tuntuu työläälle. Saammeko näissä tilanteissa aloitettua avointa keskustelua työhyvinvoinnista työyhteisön sisällä tai ohjattua henkilöt ajoissa työterveyshoidon pariin? Vastaako työterveyshuolto tarpeeksi näihin tarpeisiin ennen kuin haasteet alkavat kasaantua liikaa ja alkavat näkyä työn laadun heikkenemisenä tai jopa sairauspoissaoloina?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.